• Gürsel Mh. İmrahor Cd Tümleç Sok. No:29
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalanhukuk.com.tr

1

Av. FERİHA BAŞALAN - Av. AHMET BAŞALAN


15.03.1966 tarihinde doğan Av. Feriha Başalan , 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve aynı yıl avukatlık stajına başlamıştır. Av. Feriha Başalan, avukatlık stajını tamamladıktan sonra İstanbul Barosu’na 04.10.1990 tarihinde 16861 sicil numarası ile kayıt olarak özellikle haksız rekabet, marka ve patent hukuku konularında serbest avukatlığa başlamış, bu arada Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce Çağdaş İşletmecilik Bölümüne devam etmiştir. Anılan dönemden sonra, Türkiye’de sınai ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesi ve bu hakları Avrupa normlarına uygun mevzuata kavuşturma çabalarının yoğunlaşması üzerine Av. Feriha Başalan çalışmalarını sınai ve fikri mülkiyet haklarının korunması, yabancı sermaye ve şirketler hukuku konularına yoğunlaştırmıştır. Bilahare Türk Patent Enstitüsü’nun 27 Haziran 1995 tarihinde yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde açtığı sınavlara giren Av. Feriha Başalan resmi marka ve patent vekili sıfatını kazanmış ve bilahare Avrupa Patent Ofisi nezdinde Avrupa Patent vekili sıfatı alarak sınai ve fikri mülkiyet hakları hukuku ile yabancı sermaye mevzuatı ve şirketler hukuku konularında halen çalışmalarına devam etmektedir.


2.09.1952 yılında doğan Av. Ahmet Başalan, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı yıl avukatlık stajına başlamıştır. Av. Ahmet Başalan, avukatlık stajını tamamladıktan sonra İstanbul Barosu’na 16 Ekim 1981 tarih 12167 sicil numarası ile kayıt olarak serbest avukatlığa başlamış ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün 2 yıllık Lisans üstü programına katılarak 26 Nisan 1982 tarihinde mezun olmuştur. Daha sonra mesleki bilgisini ve deneyimini artırmak için İngiltere’ye giden Av. Ahmet Başalan, burada City of London Polytechinc’in eğitim programlarına katılmış ve Türkiye’ye döndüğü 1984 yılından itibaren sınai ve fikri mülkiyet hukuku ile yabancı sermaye mevzuatı ve Şirketler hukuku konularına yönelerek, bu konuda çalışmalarını sürdürmüştür. Anılan dönemde sonra Türkiye’de sınai ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesi ve bu hakları Avrupa normlarına uygun mevzuata kavuşturma çabalarının yoğunlaşması üzerine Av. Ahmet Başalan çalışmalarını sınai ve fikri mülkiyet haklarının korunması, yabancı sermaye ve şirketler hukuku konularına yoğunlaştırmıştır. Bilahare Türk Patent Enstitüsü’nun 27 Haziran 1995 tarihinde yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde açtığı sınavlara giren Av. Ahmet Başalan resmi marka ve patent vekili sıfatını kazanmış ve bilahare Avrupa Patent Ofisi nezdinde Avrupa Patent vekili sıfatı alarak sınai ve fikri mülkiyet hakları hukuku ile yabancı sermaye mevzuatı ve şirketler hukuku konularında halen çalışmalarına devam etmektedir.