• Gürsel Mh. İmrahor Cd Tümleç Sok. No:29
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalanhukuk.com.tr

Temel Yasalar

temelyas3.png

    2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

    5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

    5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

    4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu

    818 Sayılı Borçlar Kanunu

    6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

    4857 Sayılı İş Kanunu

    5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

    4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

   2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (YÖK)

    4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu

    2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

    2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu

   1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu

   5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Karapara)

    213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

    1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

    5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

    1136 Sayılı Avukatlık Yasası

    7201 Sayılı Tebligat Kanunu

    5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu

    5326 Sayılı Kabahatler Yasası

    2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

    4483 Sayılı Memurların Yargılanması Hakkında Kanun

    2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

    3402 Sayılı Kadastro Kanunu

    6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun

    4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

    492 Sayılı Harçlar Kanunu

    2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

    2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

    506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

    1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu

    6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu