• Gürsel Mh. İmrahor Cd Tümleç Sok. No:29
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalanhukuk.com.tr

Temel Yasalar

dosya_2021-04-26_09-04-39_79.jpg

09.11.1982

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

01.06.2005  

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

01.06.2005

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

08.12.2001

4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu

08.05.1926

818 Sayılı Borçlar Kanunu

09.07.1956

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

10.06.2003

4857 Sayılı İş Kanunu

23.01.2004

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

24.10.2003

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

06.11.1981

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (YÖK)

27.02.2003

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu

20.01.1982

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu

26.02.1983

2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu

15.06.1930

1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu

26.10.1963

353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu

18.10.2006

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Karapara)

04.01.1961

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

18.06.1927

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

01.11.2005

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

19.03.1969

1136 Sayılı Avukatlık Yasası

19.02.1959

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

03.07.2005

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu

01.06.2005

5326 Sayılı Kabahatler Yasası

19.06.1932

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

04.12.1999

4483 Sayılı Memurların Yargılanması Hakkında Kanun

08.11.1983

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

09.10.1987

3402 Sayılı Kadastro Kanunu

01.06.1955

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun

08.09.1995

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

17.07.1964

492 Sayılı Harçlar Kanunu

30.07.1981

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

01.01.1984

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

23.07.1965

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

29.07.1964

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

14.09.1971

1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu