• Gürsel Mh. İmrahor Cd Tümleç Sok. No:29
  • Pazartesi - Cuma: 9.00 - 17.00
  • Dil Seçimi
  • Telefon
    +90 (212) 290 62 72 (pbx)

  • Mail
    info@basalanhukuk.com.tr

Yasal İşlemler

dosya_2021-04-26_09-14-47_80.png

YASAL İŞLEMLER

 

Yasal İşlemlerMarka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, fikir ve sanat eserleri gibi fikri ve sınai hakların korunması hususunda Türkiye’de aşağıda belirtilen yasal işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

- Pazar Araştırması: Pazar araştırması yapılarak fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın ihlal edilip edilmediği tespit edilebilmektedir.

- İhtarname Gönderilmesi: Fikri ve sınai mülkiyet haklarınızın ihlali tespit edildiği takdirde, haklarınıza tecavüz ederek haksız rekabet yaratan kişi ya da kuruluşlara ihtarname keşide edilebilecektir. Türkiye’de ihtarnameler noter ya da acele posta servisi aracılığıyla keşide edilebilmektedir.

- Gümrükler Nezdinde Hukuki Girişimler: Gümrükler nezdinde hukuki girişimler başlatılarak taklit ürünlerin gümrüklerde durdurulması ve pazara girişinin engellenmesi sağlanabilmektedir. Gümrüklerde durdurulan ürünlerin taklit olduğu kanaatine varıldığı takdirde, dava açılması gerekmektedir.

- Haksız Rekabet ve Tecavüzün Tespiti: Mahkemelerden fikri ve sınai mülkiyet haklarınıza tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti talep edilebilmektedir.

- Cumhuriyet Başsavcılığı Nezdinde Hukuki Girişimler: Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hukuki girişimler başlatılarak taklit ve tecavüz mahsulü ürünlere el konulması talep edilebilmektedir.

- Uzman Mahkemeler Nezdinde Taklit Ürünlerin Toplatılması İçin Hukuki Girişimler: Taklit ürünlerin toplatılabilmesi için uzman mahkemeler nezdinde ihtiyati tedbir talepli haksız rekabet ve tecavüzün önlenmesi davaları açılabilmektedir.

- Haksız Rekabet Davaları: İhtiyati tedbir talepli olarak ya da ihtiyati tedbir talep edilmeden haksız rekabet davaları açılarak fikri ve sınai mülkiyet haklarınıza tecavüzün ve haksız rekabetin önlenmesi talep edilebilmektedir.